ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Se  organizeaza concurs de admitere pentru locurile disponibile conform tabelului de mai jos.

Nr. Crt. Programul de studiu Forma de învățământ Capacitatea de scolarizare aprobata Cifra de scolarizare buget Cifra de scolarizare Taxa Locuri disponibile Septembrie 2013
repartizata ocupata iulie repartizata ocupata iulie buget taxa*
1 Consiliere in asistenta sociala IF 50 34 31 16 0 3 16
2 Grupuri de risc si servicii sociale de suport IF 50 32 32 18 0 0 18
3 Managementul serviciilor sociale si de sanatate IF 50 28 25 22 0 3 22
4 Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri IF 50 24 19 26 0 5 26
5 Probatiune IF 50 28 28 22 1 0 21
6 Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala IF 50 24 18 26 0 6 26
7 Comunicare, mass-media si societate (limba franceza) IF 50 20 0 30 0 20 30
8 Devianta sociala si criminalitate IF 50 30 25 20 1 5 19
9 Managementul resurselor umane IF 50 35 35 15 12 0 3
10 Sociologia consumului si marketing IF 50 30 30 20 0 0 20
11 Sondaje de opinie, marketing si publicitate IF 50 30 20 20 0 10 20
12 Studii de securitate IF 50 35 35 15 10 0 5
13 Studii de securitate IFR 50 0 0 50 22 0 28
14 Cercetare sociologica avansata IF 50 15 8 35 0 7 35
15 Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology) IF 50 15 5 35 0 10 35
16 Politici publice si management in administratia publica IF 50 20 8 30 0 12 30

*Capacitatea de școlarizare poate fi marită la 75 de locuri pentru fiecare program de master (prin hotarare de guvern) caz in care va fi suplimentat numarul de locuri cu taxa pana la ocuparea capacitatii de scolarizare

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învățământ cu frecvență)
1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

**Concurs dosare (media examenului de licenta) - pentru învațamânt cu frecvență redusa

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 7 (sapte)

CALENDARUL ADMITERII:


INSCRIERI– 3 – 10 septembrie 2013   (ÎNTRE ORELE  9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli:  11 septembrie 2013
Concurs de admitere (interviu):  12 septembrie 2013
Afișarea rezultatelor:  13 septembrie 2013

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): pana pe 14 septembrie 2013

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 septembrie 2013

Confirmarea locului*: 17, 18, 19 septembrie 2013

Data limită de afișare a rezultatelor: 21 septembrie 2013


*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2013) in zilele de 17, 18, 19 septembrie 2013, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2013.
Candidatii aflați pe listele de așteptare pot confirma ocuparea unui loc cu taxa, in cazul in care rămân disponibile locuri (prin retragerea sau neconfirmarea locurilor de catre candidati declarati admisi) in ziua de 19 septembrie 2013.

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

 • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
 • Criteriul II – media examenului de licenta
 • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

TAXA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ESTE DE 90 LEI PENTRU PRIMA INSCRIERE; 50 LEI A DOUA SI URMATOARELE INSCRIERI.

PROPUNERI REPARTIZARE LOCURI BUGET+TAXA - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - ADMITERE IULIE 2013


Nr Crt.

Domeniul de licenta

Programul de studiu

Forma de învățământ

Acreditare ARACIS

Capacitatea de scolarizare aprobata

Cifra de scolarizare propusa pentru studii finantate de la bugetul de stat propusa

Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa

Cifra totala de scolarizare


1

Asistenta sociala

Consiliere in asistenta sociala

IF

5468/28.07.2008

50

34

16

50


2

Asistenta sociala

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

IF

7756/20.05.2009

50

32

18

50


3

Asistenta sociala

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

IF

5468/28.07.2008

50

28

22

50


4

Asistenta sociala

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

IF

5468/28.07.2008

50

24

26

50


5

Asistenta sociala

Probatiune

IF

17913/5.11.2008

50

28

22

50


6

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

IF

5468/28.07.2008

50

24

26

50


7

Sociologie

Comunicare, mass-media si societate (limba franceza)

IF

5468/28.07.2008

50

20

30

50


8

Sociologie

Devianta sociala si criminalitate

IF

5468/28.07.2008

50

30

20

50


9

Sociologie

Managementul resurselor umane

IF

5468/28.07.2008

50

35

15

50


10

Sociologie

Sociologia consumului si marketing

IF

5468/28.07.2008

50

30

20

50


11

Sociologie

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

IF

5468/28.07.2008

50

30

20

50


12

Sociologie

Studii de securitate

IF

5468/28.07.2008

50

35

15

50


13

Sociologie

Studii de securitate

IFR

9168/29.09.2011

50

0

50

50


14

Sociologie

Cercetare sociologica avansata

IF

5468/28.07.2008

50

15

35

50


15

Interdisciplinar (Sociologie, Asistenta sociala)

Cercetare in sociologie(limba engleza-Research in Sociology)

IF

10306/26.06.2009

50

15

35

50


16

Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publica)

Politici publice si management in administratia publica

IF

5468/28.07.2008

50

20

30

50
T O T A L800

410

390

800

FORMA DE CONCURS / SESIUNEA iulie 2013

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învățământ cu frecvență)

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu,

unde:

Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)

Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere

Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale. .

**Concurs dosare (media examenului de licenta) - pentru învațamânt cu frecvență redusa


Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 7 (sapte)

CALENDARUL ADMITERII

 • INSCRIERI –15 –21 iulie 2013 (ÎNTRE ORELE 9,OO – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
 • Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 22 iulie 2013
 • Concurs de admitere (interviu): 23 iulie 2013
 • Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2013
 • Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 24 iulie 2013
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 25 iulie 2013
 • Confirmarea locului*: 24, 25, 26 iulie  2013
 • Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2013

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 • ESEU (DE MAXIM 10 PAGINI);
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU ADEVERINŢĂ DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (DOAR PENTRU PROMOŢIA IUNIE 2013) SAU COPIE LEGALIZATA;
 • SUPLIMENT/FOAIA MATRICOLĂ DIN FACULTATE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ MENŢIONEZE MEDIA ANILOR DE STUDII (PENTRU ABSOLVENŢII DIN 2013);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE ÎN COPIE LEGALIZATA (DACĂ ESTE CAZUL);
 • 2 FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
 • CHITANŢA PLĂŢII TAXEI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
 • ADEVERINTA MEDICALA TIP
 • COPIE XEROX DUPA CARTEA DE IDENTITATE
 • DOSAR PLIC.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2013) până pe data de 26 iulie 2013, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2013.

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

 • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
 • Criteriul II – media examenului de licenta
 • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

TAXA DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ESTE DE 90 LEI PENTRU PRIMA INSCRIERE; 50 LEI A DOUA SI URMATOARELE INSCRIERI.

Admitere studii universitare de master – sesiunea iulie 2013 - PLANIFICAREA EXAMENELOR

Descarcati documentul cu planificarea examenelor.