Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională

Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice. Masterul de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată, şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămani, studenții participă la sesiuni de practică antropologică. Cu această ocazie, ei se familiarizează cu subtilitățile metodei etnografice, experimentînd pe viu identitatea de antropolog. În al doilea rind, ei se întilnesc periodic în cadrul Atelierului de Antropologie, ocazie cu care ajung să cunoască antropologi consacrați și, mai general, personalități și modalități suplimentare de reprezentare a lumii contemporane (film artistic și documentar, istoria artei, istorie, literatură etc.). În al treilea rând, cursurile alternează activitățile în clasă cu scurte incursiuni în teren, unde studenții exersează metode de cercetare şi dezvoltă propriile proiecte de cercetare. În al patrulea rând, masterul dezvoltă competenţe în zona proiectelor şi instituţiilor de dezvoltare comunitară, care merg de la filosofia şi analiza critică a dezvoltării pînă la familiarizarea cu scrierea şi derularea proiectelor.

Pentru mai multe informatii legate de admitere, contact, profesori va rugam intrati pe site-ul master-ului www.masterantropologie.wordpress.com.

Important