Master

Descrierea programelor de master
Acest program de studii masterale are o durata de patru semestre cumulând 120 de credite. Planul de invatamant se bazeaza pe sistemul de credite europene transferabile(ECTS), corespunzând ciclului al II-lea al învăţământului superior francez. Limba de predare este franceza iar corpul profesoral este format din profesori francezi si romani.
 
Susţinerea dizertaţiei
EXAMEN DE LICENTA/DISERTATIE SESIUNEA 15 – 30 IUNIE 2014 CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENTA/DISERTATIE) SESIUNEA 15 – 30 IUNIE 2014 INSCRIERI: 16 – 20 IUNIE 2014 (SECRETARIAT) PROGRAM: LUNI – JOI : 9.00 - 14.00 VINERI : 9.00 - 12.00
 
Ghiduri de redactare a lucrărilor de dizertaţie
Lucrările de dizertație ale studenţilor în sociologie reprezintă rezultatul propriului efort de cercetare şi de redactare, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific. Prin urmare, toate lucrările de dizertație în sociologie, indiferent de tema şi de perspectiva abordată, trebuie să demonstreze: (1) stăpânirea metodologiei ştiinţifice de cercetare; (2) stăpânirea conceptelor ştiinţifice proprii sociologiei şi a perspectivei sociologice de analiză;
 

Important